Vartija

Ikä: 26

1. Päätöksenteon avoimuus.

2. Päihdeongelmiin puuttuminen.

3. Liisu hankkeen uudelleen suunnittelu/kumoaminen.

4. Rahan käytön järkeistäminen ja sijoittaminen kuntalaisille oikeasti tärkeisiin asioihin.