Nuoriso- ja yhteisöohjaaja, opiskelija sosionomi AMK

Ikä: 35

1. Nuoriso tarvitsee ajanviettopaikkoja ja enemmän turvallisia aikuisia ympärilleen, myös nuorten äänellä on väliä!

2. Jokaisen ihmisen tulisi tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi. Nyt tarvitaan panostusta avuntarpeen piiriin.

3. Työpajatoimintojen sekä matalankynnyksen kohtaamispaikkojen sekä tilojen lisääminen.

4. Panostusta lapsiperheiden sekä nuorten ennaltaehkäisevään työhön.