Yrittäjä

Ikä 44

1. Lahden keskustan liian kalliit kehityshankkeet seis

2. Enemmän matalan kynnyksen liikuntapaikkoja eripuolille

kaupunkia

3. Lahden päihdeongelmaan puuttuminen

Verkkosivut: https://pasisilvennoinen.fi