Opiskelija

Ikä: 18

1. Lapsesta vanhukseen: heidän hyvinvoinnin parantaminen peruspalveluiden kautta. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin puuttuminen.

2. Ihmisten koulutus ja toimeentulo: koulutuksien parantaminen ja työnteko kannattavaksi.

3. Kaupungin talous: turhat investoinnit lopetettava ja raha laitettava tärkeämpiin asioihin.