Opiskelija

Ikä: 24

1. Lahden päihdeongelmaan on puututtava. Lisää resursseja mielenterveys- ja päihdetyölle. Matalan kynnyksen palveluita on lisättävä ongelmakäyttäjille.

2. Lasten ja nuorten harrastustoimintaa on tuettava. Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa haluamaansa lajia/toimintaa.

3. Päätöksenteosta on tehtävä enemmän läpinäkyvämpää ja kuntalaisia aktivoivaa. Nuorten ääni on tuotava esille Lahden päätöksenteossa.

4. Laitetaan rahat mihin niitä eniten tarvitaan eikä älypyörätien tai polkupyörä liikenneympyrän kaltaisiin investointeihin.