Opiskelija, vastaanottovirkailija

Ikä: 40v

1. Mielenterveys ja päihde asiakkaille enemmän kunnollista apua matalalla kynnyksellä sekä huomioitaisiin heidän tarpeensa.

2. Lasten ja nuorten sekä perheiden hyvinvointiin panostaminen. Ehkäistään syrjäytyminen, kiusaaminen ja itsetuhoiset ajatukset ajoissa, jotta voitaisiin auttaa ennen kuin jotain sattuu.

3. Kuunneltaisiin ihmisiä enemmän ja heidän mielipiteitään asioista ja siten saataisiin muutos parempaan.