Ympäristönhoitaja

Ikä: 48

1. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus, tehdään siitä parempi. Perheiden taloudellinen tilanne ei saa olla este.

2. Mielenterveys ja päihdepalvelut, Ennaltaehkäisy, tuki ja palveluiden kehittäminen ja lisääminen.

3. Ikä ihmisille arvokas vanhuus, palveluiden saannin ja laadun kehittäminen.

4. Syrjäytyminen kaikissa ikäluokissa seis.