Opiskelija

Ikä: 28

1. Varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen tarpeenmukaiset resurssit on turvattava.

2. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin tulee puuttua ennaltaehkäisemällä sekä tarjoamalla matalan kynnyksen palveluja.

3. Puutteet työttömien, nuorten, vanhusten ja vammaisten palveluissa on korjattava.

4. Jokainen lahtelainen tulee osallistaa yhteiseen päätöksentekoon. Kunnanvaltuuston tulee toimia läpinäkyvästi ja luoda vuorovaikutusta asukkaiden kanssa.