Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

Ikä: 36

1. Lasten sekä nuorten hyvinvointiin panostettava.

2. Kouluihin riittävästi tukea ja resursseja niitä tarvitseville tehostetun tuen sekä erityisen tuen oppilaille.

3. Päihdeongelman hoitamiseen enemmän resursseja, myös ennalta ehkäisevästi.

4. Hankkeiden oikea aikaisuus ja tärkeysjärjestys, koulu vai älypyörätie?