Yrittäjä, edustaja

Ikä: 72

1. Lasten ja nuorten päihteiden käyttö.

2. Kiinnitettävä huomiota lasten ja nuorten liikuntaan, sekä lisättävä ohjattua vapaa-ajan toimintaa, lisättävä nuorisopaikkoja ja luonnollisesti myös ohjausta sekä valvontaa.

3. Luotava uusia työpaikkoja, ettei etenkin nuoret eristäytyisi tästä yhteiskunnasta.