Opiskelija

Ikä: 21

1. Lasten ja nuorten harrastustoiminnan helpompi saatavuus kaikille.

2. Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien ihmisten palveluiden parantaminen ja resurssien lisääminen, jotta kaikilla olisi mahdollisuus tarvitsemaansa hoitoon.

3. Suunnataan Lahden kaupungin resurssit ensisijaisesti ihmisten hyvinvoinnin parantamiseen.