Opettaja, yhteisöpedagogi

Ikä: 51

1. Sote – ammattilaisten työhyvinvoinnin edistämisen kautta parempaa hoitoa myös lahtelaisille

2. Nuorten hätä ja pahoinvointi priorisoitava päätöksenteossa

3. Yrittäjille oikeat työkalut taloudellisen tasapainon säilyttämiseen ja kasvun lisäämiseen

4. Stop resurssien tuhlaamiselle ja focus takaisin arjen peruspilareihin – mm. peruskoulutus ja varhaiskasvatus