Ohjelmapäällikkö, yrittäjä

Ikä: 52

1. Rahankäytön priorisointi. Tässä taloustilanteessa perustarpeisiin kuuluvat asiat etusijalla,ei muut toissijaiset kalliit hankkeet.

2. Varhaiskasvatus ja koulut tärkeitä, pidetään niistä kiinni. Tulevaisuutemme on lapsissa ja nuorissa,se on arvokkain omaisuutemme.

3. Lisätään lahden vetovoimaa yrityksille joka luo työllisyyttä lisää. Parempi työllisyys lisää hyvinvointia laajalla sektorilla, ehkäisee monia ongelmia ja poistaa niitä.

4. Poliittinen köydenveto lopetettava, se ei palvele kuntalaisten etua. Unohdetaan poliittiset tai ideologiset agendat ja ajetaan kuntalaisten etua. Kaiken edellä on oltava kuntalaisten hyvinvointi vauvasta vaariin,taajamista haja asutusalueille.