Yrittäjä

Ikä: 28

1. Lahden päihdeongelma on myönnettävä, ja aloitettava työ sen ratkaisemiseksi. Ihmisille on oltava tarjolla matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluita, joiden pariin he pääsevät nopeasti ja leimaantumatta.

2. Lahdesta on saatava yrityksille, ja yrittäjille vetovoimaisempi kaupunki. Lahden työllisyystilanne on huono, ja tämä voidaan ratkaista ainoastaan yrittäjien ja yritysten avulla, jotka pystyvät työllistää.

3. Kaupungin vähät rahat on käytettävä tehokkaasti peruspalveluihin, jotka ovat kaupunkilaisille tärkeitä arkipäiväisessä elämässä. Näitä ovat koulutus, varhaiskasvatus ja terveydenhuolto.