Myynti- ja markkinointipäällikkö

Ikä: 40

1. Lahden tarvitsee olla kokoisensa kaupunki, ei globaali suunnannäyttäjä. Rajalliset resurssit on huomioitava ja kohdistettava oikein vastaamaan asukkaiden todellisiin tarpeisiin.

2. Lahden imagoa yritys- ja asuinpaikkana on parannettava. Tehdään Lahdesta Suomen helpoin kaupunki asua, elää, työskennellä ja ennen kaikkea yrittää.

3. Julkisten varojen vastuullinen ja tehokas käyttö lahtelaisia palvelevaan toimintaan. Päätökset järkipohjalta, ei ideologian perusteella. Myös tuloksia on seurattava ja niistä on opittava.

4. Nuorten koulutukseen, liikkumiseen, sosiaaliseen aktivointiin ja vaikuttamismahdollisuuksiin tulee panostaa. Nämä panostukset saadaan takaisin moninkertaisina.

5. Päihdeongelmaa ei saa lakaista maton alle, koska se vaikuttaa merkittävästi yleiseen viihtyvyyteen ja turvallisuudentunteeseen ympäri kaupunkia.