ProLahti

Pro Lahti - Muutos alkaa yksilöstä

Aluevaaliohjelma 2022

1. Ennaltaehkäisevät ja matalan kynnyksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat tehokkain tapa ennaltaehkäistä suomalaisten terveysongelmien pahenemista
Näillä palveluilla turvataan hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvointi ja toimintakyky sekä ehkäistään ongelmien kehittymistä pahemmaksi. Hyvinvointialueiden ja sen kuntien tulee varmistaa yhdessä myös se, että esimerkiksi kuntalaisten harrastus- ja liikuntamahdollisuudet tulevat kehittymään jatkossa, vaikka uusi malli pirstaloi niiden vastuita eri puolille.

2. Lähipalvelut pitää säilyttää hyvinvointialueen joka kunnassa
Lääkäriin tai hammaslääkäriin pitää päästä jokaisessa kunnassa, ilman kohtuuttomia jonotusaikoja. Jotta tämä voi toteutua, tarvitsee palvelun tuotantoon ottaa mukaan kaikki niitä tuottavat tahot, eli julkinen puoli, yksityiset yritykset ja yrittäjät, järjestötoimijat sekä vapaaehtoistyötä tekevät.

3. Matalan kynnyksen palveluja tulee kehittää ja hoitopolun on oltava sujuva, ilman luukulta toiselle pompottelua
Näiden palvelujen tulee sijaita lähellä ihmisiä ja huomioda eri väestöryhmien tarpeet. Koulu ja netti ovat usein nuorelle paikka hakea apua, kun taas vastaavasti ikäihmiset tarvitsevat heille sopivat palvelut. Tarjoamalla perheille ajoissa matalan kynnyksen ennaltaehkäisevää tukea ja apua, voidaan usein katkaista laaja ja monialainen ongelmien kirjo.

4. Päihde- ja mielenterveysongelmat tulevat olemaan tulevaisuudessa iso haaste koko hyvinvointialueelle
Päihdeongelma on rajussa kasvussa koko Päijät-Hämeen alueella ja se koskettaa lähes kaikkia sen kuntia sekä asukkaita. Tämä lisäksi koronapandemia on iskenyt lujaa suomalaisten mielenterveyteen. Erityisesti matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuudesta ja saavutettavuudesta tulee huolehtia nyt.

5. Päihdepalveluihin yhden luukun malli
Yhden luukun toimintaperiaatteella järkevöitetään päihdepalveluja sekä turvataan palvelujen saanti niitä tarvitseville.

Ota yhteyttä

Median yhteydenotot: Kalle Aaltonen

Vaalipäälliköt: Ville Hälinen ja Anita Immonen (yhteydenotot alla olevalla lomakkeella tai info@prolahti.fi)